fredag 26. desember 2008

Wikipedia på norsk har 389607 oppslagsord

Det har kommet ut en artikkel kalt Sære Wikipedia, solide SNL, i Bok og Bibliotek, hvor tallet på artikler i SNL er oppgitt til 280 000. Samtidig som andre kilder sier 150 000 artikler. Har leitet og leitet og har ikke funnet noen ordentlig kilde på noen av tallene. Det jeg derimot mistenker er at det reelt sett er 150 000 artikler, men at det også er 130 000 omdirigeringer, f.eks. fra "Jens Stoltenberg" til "Stoltenberg, Jens", som er måten SNL lagrer alle artikler på. Reelt sett blir det da bare 150 000 artikler, og vesentlig færre artikler enn Wikipedia.

Siden artikkelen hos Bok og Bibliotek dermed sammenligner tall som ikke er sammenlignbare, så foretar jeg dem her:

Wikipedia på bokmål har 202583 artikler
Wikipedia på bokmål har 112183 omdirigeringer
Wikipedia på bokmål har 40389 kategorier
Wikipedia på bokmål har 2466137 interwiki-lenker til samme artikkel på andre språk

Wikipedia på nynorsk har 44178 artikler
Wikipedia på nynorsk har 30663 omdirigeringer
Wikipedia på nynorsk har 22353 kategorier
Wikipedia på nynorsk har 1113193 interwiki-lenker til samme artikkel på andre språk

Kategoriene er en måte å finne og gruppere artikler som ikke Store Norske har, og interwiki-lenkene lenker like artikler på tvers av språk, så for ordens skyld skal jeg la være å sammenligne disse tallene, selv om de nok er den større fordelen Wikipedia har ovenfor andre tradisjonelle leksikon.

Totalt sett har dermed Wikipedia på norsk 389 607 oppslagsord.

Det sagt, så vil jeg også legge til at jeg og flere andre Wikipedia-administratorer har vært å møtt Petter Henriksen (sjefsredaktør i SNL) og et par andre ansatte der. Det var et hyggelig møte, med mange tips og triks begge veier, og vi ser det som en fordel å fortsette å ha et godt forhold til hverandre. Vi har ingen interesse av noen kriging over "hvem er best", men rett skal være rett.

tirsdag 23. desember 2008

Litt statistikk om patruljering og administratorer

Endelig fått tilgang til Toolserver.org, og har sitti og lekt litt med forskjellige tall for å prøve å finne ut av litt informasjon om patruljeringsmønster for de med tilgangen til dette.

Har foreløpig laget en liten "topp 25"-liste over de mest aktive den siste måneden på http://toolserver.org/~laaknor/, og den viser ganske tydelig at det er relativt få personer som faktisk er aktive med patruljering.

  • Totalt er det nå 120 brukere som har patroller eller administrator-rettigheter, hvorav kun 86 brukere har brukt rettigheten siste måned.
  • Av de totalt 11218 patruljeringene som er foretatt har 10266 blitt foretatt av de 25 mest aktive brukerne.
  • i overkant av 7000 av disse 10000 er foretatt av brukere som ikke er administratorer, men patrollere (to av brukerne i statistikken; V85 og EivindJ har blitt administratorer de siste dagene, og jeg regner derfor dem som patrollere i denne sammenhengen).
  • Siden patroller-rettigheten ble opprettet rundt nyttår 2007/2008, har 11 personer fått administrator-rettigheter. De utnevnelsene jeg selv har sett på/vært med å stemme i, har i hovedsak gått på "aktiv patroller, behov for blokkering/sletting". Av disse 11 brukerne er det kun 5 som er aktive patrollere fortsatt (og som tidligere nevnt; V85 ble stemt frem som admin i går, og EivindJ fikk tilbake rettighetene etter et halvt år i utlandet for to dager siden, så akkurat hvordan de kommer til å jobbe fremover vet man jo ikke...)
Personlig syns jeg mange av tallene (ennå tydeligere med de tallene jeg ikke har publisert) gjenspeiler mine egne tanker etter at jeg selv ble administrator: Jeg ble plutselig opptatt med alt mulig annet enn faktisk patruljering. Om en patroller godkjenner eller tilbakestiller en endring har det lite å si for den som har gjort endringen. Derimot om en administrator tilbakestiller, så er det veldig fort maktmisbruk og diktaturet på Wikipedia. Som administrator blir man også veldig fort opptatt med å forsvare seg for tilbakestillinger, slettinger og blokkeringer, i stedenfor å gjøre noe produktivt for Wikipedia.

Vi er alle interessert i å gjøre Wikipedia best mulig, og jeg tror at Wikipedia har det best med folk som er dedikerte til patruljering som patrollere, og ikke administratorer fordi det tar oppmerksomheten vekk fra patruljeringen og artikkelskrivingen, som er viktigere enn vaktmesteroppgavene administratorer gjør... Det sagt, så kommer jeg ikke til å bruke det som en grunn for en mot-stemme for noen som ønsker å bli administrator, men jeg vil oppfordre til å ikke stille som adminkandidat.